Vấn đề ô nhiễm SO2 tử lâu đã trở thành mối hiểm họa hàng đầu của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. SO2 là loại chất ô nhiễm phổ biến trong sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Nguồn phát sinh SO2 phổ biến là từ các trung tâm nhiệt điện, các loại nò nung, lò hơi khi đốt nhiên liệu hoá thạch và các loại khí đốt có lưu huỳnh hoặc các hợp chất của lưu huỳnh.

3 phương pháp xử lý lý SO2 phổ biến hiện nay

1. Hấp thu SO2 bằng nước

Gồm 2 giai đọan:

  • Hấp thụ khí SO2 bằng cách phun nước vào dòng khí thải có chứa SO2 hoặc cho khí thải có chứa SO2 đi qua lớp vật liệu đệm (rỗng) có tưới nước-scruber.
  • Khí SO2 đi ra khỏi dung dịch (là nước), sau đó, ta có thể thu hồi SO2 và nước sạch.

2. Xử lý SO2 bằng đá vôi (CaCO3) hoặc vôi nung (CaO)

Phương pháp này được áp dụng rộng rãi trong công nghiệp vì công ghệ đơn giản, chi phí đầu tư không cao, chế tạo thiết bị bằng vật liệu thông thường không cần vật liệu chống axit, không chiếm nhiều diện tích xây dựng, hiệu qủa xử lý cao, nguyên liệu rẻ tiền và có sẵn.

3. Xử lý SO2 bằng ammoniac

  • Ưu điểm: Hiệu qủa xử lý cao, chịu được nhiệt độ cao, làm việc với lưu lượng khói thải lớn, xử lí kết hợp SO2 và ammoniac.
  • Nhược điểm: tạo ra lượng phế thải nhiều.
error: Alert: Content selection is disabled!!