5 Giai Đoạn Xử Lý Khói Thải Công Nghiệp Cho Ngành Nhựa, Cắt Laser