Chi tiết tin tức

Bạn Đã Nghe Đến Xử Lý Nước Thải Bằng Hệ Thống Trung Hòa ?

Việc xử lý nước thải chưa bao giờ là vấn đề bớt nóng trong xã hội ngày nay. Nước thải là một trong những mối nguy hiểm khá lớn, làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của con người. Chính vì thế mà bài toán đặt ra từ các nhà sản xuất hoặc doanh nghiệp chính là làm sao để giảm thiểu tốt nhất mức độ trầm trọng của nước thải, trước khi thải ra môi trường. Ngày nay có khá nhiều phương pháp và hệ thống khác nhau dùng để xử lý nước, bạn có thể lựa chọn việc xử lý bằng hệ thống trung hòa.

Bạn Đã Nghe Đến Xử Lý Nước Thải Bằng Hệ Thống Trung Hòa ?

Khái quát về hệ thống trung hòa trong việc xử lý nước thải

Nước thải thường có pH không thích hợp cho các quá trình xử lý sinh học hoặc thải ra môi trường. Do đó, nó cần phải được trung hòa. Có nhiều cách để tiến hành quá trình trung hòa:

  • Bạn Đã Nghe Đến Xử Lý Nước Thải Bằng Hệ Thống Trung Hòa ?
  • Trộn lẫn nước thải có pH acid và nước thải có pH bazơ. Bằng cách trộn lẫn hai loại nước thải có pH khác nhau, chúng ta có thể đạt được mục đích trung hòa. Quá trình này đòi hỏi bể điều lưu đủ lớn để chứa nước thải.
  • Trung hòa nước thải Acid: người ta thường cho nước thải có pH acid chảy qua một lớp đá vôi để trung hoà; hoặc cho dung dịch vôi vào nước thải, sau đó vôi được tách ra bằng quá trình lắng.
  • Trung hòa nước thải kiềm: bằng các acid mạnh (lưu ý đến tính kinh tế). CO2 cũng có thể dùng để trung hòa nước thải kiềm, khi sục CO2 vào nước thải, nó tạo thành acid carbonic và trung hòa với nước thải.
error: Alert: Content selection is disabled!!