Ngày nay, việc xử lý khí thải là khá cấp bách và được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp đặt trong những khu công nghiệp … Chính vì thế, việc thu gom và xử lý khí thải ngày nay được chú trọng. Các doanh nghiệp thường nghiên cứu để lựa chọn ra những phương thức hợp lý nhất, hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động của doanh nghiệp.

Công Nghệ Thu Gom Và Xử Lý Khí Thải !

Mục đích của việc thu gom và xử lý khí thải

Trong suốt quá trình vận hành bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh luôn thải ra các loại khí thải có ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh do đó bắt buộc phải thu gom, xử lý hoặc tái sử dụng khí thải từ bãi rác nhằm bảo vệ môi trường.

Công Nghệ Thu Gom Và Xử Lý Khí Thải !

Thu gom và xử lý khí thải như thế nào ?

Khí thải từ bãi rác được thu gom bằng các giếng thu đặt thẳng đứng, cách đều nhau. Khoảng cách giữa các giếng thu là 50m và đặt so le hai hàng với nhau. Trong giếng thu đặt ống HDPE Φ90 đục lỗ Φ20, xung quanh đỗ sỏi 3-5mm. Tại mỗi bãi chôn lấp bố trí các hàng giếng thu cách nhau 50m. Ống thu gom ngang bằng HDPE Φ150 thu gom khí từ các giếng trong một hàng, sau đó thu về ống thu chính Φ400.

Khí gas từ ống thu chính được bơm về trạm xử lý:

  • Sẽ được đốt bằng đầu đốt (Nếu không có trạm phát điện từ khí gas). Ống nối với đầu đốt có gắn thiết bị chống ngọn lửa cháy ngược lại. Vị trí đầu đốt được đặt tại vị trí đảm bảo an toàn cho môi trường xung quanh. Khí thải sau khi được đốt sẽ phát tán vào môi trường.
  • Sẽ được dùng để chiết xuất gas Metan (CH4) làm nhiên liệu chạy máy phát điện.
error: Alert: Content selection is disabled!!