Xử lý khí thải là một trong những vấn đề được nhiều người chú trọng đến. Đặc biệt là việc xử lý nước thải sinh hoạt thân thiện, lại càng được chú trọng. Và một trong những cách xử lý nước thải sinh hoạt một cách thân thiện, chính là phương pháp kỵ khí.

Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Thân Thiện

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp kỵ khí kết hợp với bãi lọc ngầm trồng cây

Trạm xử lý nước sinh hoạt được thiết kế theo nguyên tắc nước tự chảy theo các bước hố ga, sóng chắn rác, bể lắng cát, bể lọc kỵ khí, trạm bơm, bể phân phối một, bể phân phối hai, máng tràn bậc thang, hố ga phân phối, bãi lọc trồng cây, ao sinh thái, nguồn tiếp nhận. Đáng chú ý trong các bước đó thì quá trình xử lý nước thải trong bãi lọc ngầm trồng cây chủ yếu là quá trình lọc sạch nhờ tiếp xúc với bề mặt của các hạt vật liệu lọc và lọc.

Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Thân Thiện

Vùng ngập nước thường thiếu ô-xy, nhưng thực vật của bãi lọc có thể vận chuyển một lượng ô-xy từ hệ thống rễ, tạo nên tiểu vùng hiếu khí cạnh rễ và vùng rễ. Tại bãi lọc các chất hữu cơ còn lại được thực vật sử dụng làm chất dinh dưỡng nuôi cây, các vi khuẩn trong nước được lọc hoặc bám dính vào vật liệu lọc và tự chết do điều kiện sống không phù hợp. Các loại cây trồng trong bãi lọc được sử dụng ở đây là cây sậy và cây dong riềng.

error: Alert: Content selection is disabled!!