Công trình Hệ thống ĐHKK

Hệ Điều Hoà Trung Tâm VRV Trường Cán Bộ Tài Chính Quận 9

Hệ Điều Hoà Trung Tâm VRV Trường Cán Bộ Tài Chính Quận 9

10/18/2016 5:03:00 PM / Đăng bởi Lê Anh Tuấn / (0) Bình luận

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH TẠI QUẬN 9-TP.HCM 1. Vị trí : BLOCK B - Khối Ký túc xá 2. Qui mô : 14 tầng 3. Công suất lạnh : 1.300KW [Đọc tiếp]

THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (GIA VỊ THIÊN THÀNH)

THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (GIA VỊ THIÊN THÀNH)

8/15/2016 5:05:00 PM / Đăng bởi Lê Anh Tuấn / (0) Bình luận

Thiết kế thi công điều hòa không khí, lọc bụi cho xưởng sản xuất gia vị thực phẩm Thiên Thành [Đọc tiếp]

THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (VIỆT-ÚC-MỸ)

THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (VIỆT-ÚC-MỸ)

8/15/2016 5:05:00 PM / Đăng bởi Lê Anh Tuấn / (0) Bình luận

Thiết kế - Thi công hệ thống Điều hòa không khí, lọc bụi, tạo áp cho phòng chiết rót thực phẩm. [Đọc tiếp]