Chi tiết tin tức

Đề Xuất Phương Án Xử Lý Nước Thải Từ Ngành Sản Xuất Sơn

Dù là bất kỳ nhóm ngành nào, thì việc sản xuất cũng là quá trình khiến thải ra khá nhiều nước thải. Chính những nguồn nước thải này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của con người. Và đặc biệt là đối với ngành sản xuất sơn, thuộc nhóm ngành hóa chất thì nước thải này còn khá nghiêm trọng. Việc xử lý nước thải từ ngành sản xuất đang được khá nhiều người quan tâm. Khi mà việc loại bỏ những hóa chất, tạp chất gây nguy hại trước khi chúng được thải trực tiếp ra môi trường.

Đề Xuất Phương Án Xử Lý Nước Thải Từ Ngành Sản Xuất Sơn !

Thuyết minh về phương pháp xử lý nước thải

Nước thải sản xuất sơn từ các công đoạn trong nhà máy được dẫn qua song chắn rác để loại bỏ các tạp chất thô (nhãn mác, bao bì…) rồi dẫn vào hố thu gom. Tại đây, nước thải được bơm trực tiếp sang bể điều hòa để điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm đảm bảo cho các công trình xử lý phía sau. Trong bể điều hòa có đặt thiết bị thổi khí để tránh lắng cặn xuống đáy bể dẫn đến phân hủy kỵ khí trong bể gây ra mùi hôi.

Quá trình xử lý nước thải qua bể keo

Sau đó nước thải sản xuất sơn được dẫn qua bể keo tụ tạo bông, hóa chất được châm vào bể để giúp các hạt keo trong nước kết dính lại với nhau thành bông cặn có kích thước lớn và nặng hơn. Nước thải sản xuất sơn sau khi hình thành bông cặn được dẫn qua bể lắng I để lắng cặn hóa học hình thành dưới tác dụng của trọng lực.

Quá trình xử lý nước thải qua bể chứa bùn

Bùn cặn lắng xuống đáy bể được dẫn qua bể chứa bùn để đem đi xử lý, phần nước sau lắng được dẫn về bể oxi hóa bằng hệ fenton để oxi hóa các chất khó phân hủy có trong nước thải. Lúc này, để đảm bảo cho quá trình oxi hóa diễn ra tốt, nước thải được châm axit H2SO4 để làm pH giảm xuống còn 3. Chất oxi hóa H2O2 và xúc tác KmnO4 và FeSO4.7H2O được cho vào bể để phản ứng oxi hóa diễn ra.

Đề Xuất Phương Án Xử Lý Nước Thải Từ Ngành Sản Xuất Sơn !

Quá trình xử lý nước thải tại bể lắng trung hòa

Sau đó, nước thải được dẫn về bể lắng trung hòa để lắng bùn từ bể oxi hóa và để điều chỉnh lại pH về trung tính để tạo điều kiện cho các vi sinh vật trong quá trình xử lý sinh học hoạt động. Phần bùn cặn sau lắng được đưa về bể chứa bùn để đem đi xử lý, nước thải tiếp tục được dẫn qua bể xử lý sinh học Aerotank.

Tại bể Aerotank, các vi sinh vật hiếu khí sử dụng chất hữu cơ trong nước thải làm nguồn thức ăn để phát triển sinh khối mới. Chất hữu cơ trong nước thải được phân hủy thành các hợp chất vô cơ đơn giản trong điều kiện cung cấp đầy đủ oxi trong bể theo phản ứng:

Chất hữu cơ + VSV hiếu khí + O2 à CO2 + H2O + sinh khối mới

error: Alert: Content selection is disabled!!