Chi tiết tin tức

Điều Kiện Và Yếu Tố Để Lựa Chọn Chất Hấp Thụ Trong Xử Lý Khí Thải

Điều kiện lựa chọn dung dịch hấp thụ

Độ hòa tan tốt: có tính chọn lọc có nghĩa là chỉ hòa tan cấu tử cần tách và hòa tan không đáng kể các cấu tử còn lại. Đây là điều kiện quan trọng nhất.

Độ nhớt của dung môi: càng bé thì trở lực quá trình càng nhỏ, tăng tốc độ hấp thu và có lợi cho quá trình chuyển khối.

Nhiệt dung riêng: bé sẽ tốn ít nhiệt khi hoàn nguyên dung môi.

Nhiệt độ sôi: khác xa với nhiệt độ sôi của chất hoà tan sẽ dễ tách các cấu tử ra khỏi dung môi.

Nhiệt độ đóng rắn: thấp để tránh tắc thiết bò, không tạo kết tủa, không độc và thu hồi các cấu tử hòa tan dễ dàng hơn.

Ít bay hơi, rẻ tiền, dễ kiếm và không độc hại với người và không ăn mòn thiết bị.

Yếu tố lựa chọn chất hấp thụ

Thành phần và tính chất của khí thải cần xử lí

Tính chất và chất lượng của chất hấp thụ

Thời gian sử dụng chất hấp thụ trong thiết bị (chu kì hấp thụ)

Lượng chất hấp thụ Khả năng tiếp xúc giữa chất ô nhiễm và dung dịch hấp thụ

Nhiệt độ, áp suất,…

Trong kỹ thuật xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ, nước là loại chất hấp thụ sẵn có, giá rẻ và thuận lợi nhất. Tuy nhiên nước chỉ hấp thụ một số ít chất khí độc hại, hơn nữa mức độ hấp thụ vật lý cũng hạn chế. Trong nhiều trường hợp người ta phải áp dụng phương pháp hấp thụ hóa học bằng nhiều hóa chất khác nhau tùy theo mức độ độc hại cần khử

error: Alert: Content selection is disabled!!