Dust collector và những chú ý khi lắp hệ thống thu gom bụi – hơi – khói