Kho GSP

HỆ THỐNG M&E KHO DƯỢC GSP MINH ANH

HỆ THỐNG M&E KHO DƯỢC GSP MINH ANH

8/15/2016 5:05:00 PM / Đăng bởi Lê Anh Tuấn / (0) Bình luận

Giải Pháp Phòng Sạch thiết kế thi công Kho GSP cho Công ty minh Anh. Đạt được chứng nhận GSP với mức chi phí đầu tư thấp. [Đọc tiếp]

HỆ THỐNG M&E KHO DƯỢC GSP ÁNH SÁNG CHÂU Á (ASCA)

HỆ THỐNG M&E KHO DƯỢC GSP ÁNH SÁNG CHÂU Á (ASCA)

8/15/2016 5:05:00 PM / Đăng bởi Lê Anh Tuấn / (0) Bình luận

Kho GSP Công ty ASCA được tư vấn, thiết kế bởi Giải Pháp Phòng Sạch. Đạt được chứng nhận GSP với mức chi phí đầu tư thấp cho việc cải tạo nhà kho hiện hữu. [Đọc tiếp]

KHO GSP NGUYỄN QUÂN

KHO GSP NGUYỄN QUÂN

8/15/2016 5:05:00 PM / Đăng bởi Lê Anh Tuấn / (0) Bình luận

Thiết kế, Thi công cải tạo Kho Nguyễn Quân chứa Nguyên Liệu ngành Dược đạt tiêu chuẩn GSP. Hệ thống xây dựng, điều hòa không khí, điện chiếu sáng, kệ chứa hàng, báo cháy, phòng LAF đạt tiêu chuẩn. [Đọc tiếp]

KHO NGUYÊN LIỆU MINH ANH ĐẠT TC GSP

KHO NGUYÊN LIỆU MINH ANH ĐẠT TC GSP

8/15/2016 5:05:00 PM / Đăng bởi Lê Anh Tuấn / (0) Bình luận

Giải Pháp Phòng Sạch thiết kế thi công Kho GSP cho Công ty Minh Anh với qui mô 2000m2. Đạt được chứng nhận GSP với mức chi phí đầu tư thấp. [Đọc tiếp]