Nước thải được biết đến là nước thông qua quá trình hoạt động sinh hoạt hay sản xuất, mà các doanh nghiệp và hộ gia đình thải ra môi trường. Nước thải có nhiều loại, đến từ nhiều nguồn khác nhau. Trước đây, chúng ta cứ nghĩ việc xử lý nước thải sản xuất là khó khăn. Thế nhưng, với nước thải đến từ các đô thị thì việc xử lý cũng đòi hỏi những kỹ thuật với những khó khăn của chúng. Vậy, để xử lý nước thải chúng ta cần đối mặt với những khó khăn gì ?

Những Khó Khăn Khi Xử Lý Nước Thải Đô Thị Ngày Nay !

Không xử lý nước thải một cách triệt để

Nước thải hiện nay, đặc biệt là đến từ những đô thị thì được biết với lượng lớn dung tích nước. Nhưng, thực trạng hiện nay cả nước có 37 nhà máy xử lý nước thải tập trung ở đô thị. Chúng có tổng công suất khoảng 890.000m3/ ngày đêm. Nhưng hiện tại tỷ lệ xử lý nước thải của nước ta chỉ dừng lại khoảng 12% – 13%. Chính vì thế, phải có đến hơn 80% lượng nước thải không được xử lý và thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận.

Những Khó Khăn Khi Xử Lý Nước Thải Đô Thị Ngày Nay !

Xử lý nước thải cần đầu tư hạ tầng kỹ thuật – công nghệ

Công việc xử lý nước thải cũng cần đòi hỏi phải đầu tư một cách kỹ lưỡng về hạ tầng kỹ thuật và công nghệ. Nhưng chính sự đòi hỏi này, đã phần nào gây khó khăn cho người Việt Nam. Bởi lẽ, công nghệ ở Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu về sự đầu tư kỹ thuật nhằm đem đến hiệu quả tốt nhất cho hoạt động xử lý nước thải.

error: Alert: Content selection is disabled!!