Phòng Sạch Chế Biến Hồ Tiêu Xuất Khẩu – Công Ty Xuất Nhập Khẩu Hà Nội