Nhiều người cứ lầm tưởng, khí thải chỉ xuất phát từ các nhà máy sản xuất. Thế nhưng, có một sự thật mà bạn không hề biết chính là khí thải còn xuất hiện ở các phòng thí nghiệm. Và việc xử lý khí thải từ đây cũng quan trọng không kém. Vậy bạn đã biết gì về khí thải từ phòng thí nghiệm chưa ?

Sơ Lược Về Xử Lý Khí Thải Phòng Thí Nghiệm !

Hệ thống thiết bị xử lý khí thải phòng thí nghiệm

Nguyên nhân gây nên hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí là do quá trình bay hơi, khuyếch tán của các hoá chất vô cơ và hữu cơ vào không khí. Phần lớn các hoá chất sử dụng tại các phòng thí nghiệm rất dễ bị bay hơi khi thực hiện các phản ứng hoá học, pha chế dung dịch, xử lý mẫu phân tích, tráng rửa dụng cụ và bảo quản, lưu giữ hoá chất. Môi trường không khí trong các phòng thí nghiệm, hành lang các phòng thí nghiệm và kho hoá chất (gọi chung là không khí tại nơi làm việc) bị ô nhiễm bởi hơi hoá chất độc.

Sơ Lược Về Xử Lý Khí Thải Phòng Thí Nghiệm !

Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí sẽ tập trung vào đầu tư lắp đặt các hệ thống thu gom và xử lý khí thảithoát khí thải từ các phòng thí nghiệm, bao gồm các hệ thống các tủ hút, đường ống thoát khí thải của các thiết bị phân tích. Khí thải được xử lý bằng hệ thống xử lý khí tập trung trước khi thải ra môi trường. Các hệ thống xử lý khí thải tập trung sẽ được lắp đặt mới tại nóc toà nhà làm việc.

error: Alert: Content selection is disabled!!