Nhắc đến hoạt động xử lý nước thải, ngày nay có khá nhiều hình thức khác nhau. Nhưng nhìn chung, mọi người đều thường sẽ nghĩ đến việc xử lý nước thải từ nhà máy xưởng sản xuất hay khu dân cư. Thế nhưng, bạn có biết những hoạt động khai thác từ các mỏ cũng thải ra môi trường một lượng lớn nước thải. Các loại nước thải cũng là một trong những mối nguy hại. Nếu không xử lý triệt để thì sẽ dễ ảnh hưởng đến chất lượng nước và đời sống sinh hoạt của người dân.

Xử Lý Nước Thải Từ Mỏ Và Những Điều Chưa Ai Nghĩ Đến !

Thực trạng của việc xử lý khí thải từ mỏ hiện nay

Hàng năm, lượng nước thải từ mỏ là một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp chú trọng. Có thể ước tính rằng, mỗi năm các mỏ khai thác than tại Quảng Ninh có thể thải ra hàng chục triệu m3 nước thải mỏ. Các loại nước thải này có tính axit và chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng cũng như các chất ô nhiễm khá cao. Đồng thời, nước thải từ hoạt động mỏ cũng có chứa các loại kim loại nặng khá độc hại.

Xử Lý Nước Thải Từ Mỏ Và Những Điều Chưa Ai Nghĩ Đến !

Để xử lý triệt để lượng khí thải này, đã có khá nhiều trạm xử lý nước thải được đầu tư một cách nghiêm túc và hiện đại. Hiện nay, chỉ tính riêng ở Quảng Ninh đã có đến 57 trạm xử lý nước thải mỏ. Các trạm xử lý này có công suất từ 15 m3/h đến 2400m3/h/trạm. Với tiêu chuẩn này nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý nước tải mỏ đạt tiêu chuẩn của ngành than.

error: Alert: Content selection is disabled!!