Nước được đánh giá là một trong những nguyên liệu khá cần thiết trong cuộc sống. Không chỉ quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày của con người, mà ngày nay nước cấp còn thực sự cần thiết trong các hoạt động sản xuất. Nước, hay còn gọi là nước cấp ngày nay được sử dụng ứng dụng trong ngành sản xuất khá nhiều. Đặc biệt, xử lý nước cấp là một trong những hình thức nhằm cải thiện chất lượng nước và ứng dụng vào ngành sản xuất của nhà máy thực phẩm.

Hệ Thống Xử Lý Nước Cấp Cho Nhà Máy Thực Phẩm !

Xử lý nước cấp trong nhà máy thực phẩm

Hệ thống xử lý nước cấp cần phải đạt tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000. Và dưới đây là một số tiêu chí thiết kế xây dựng, lắp đặt thiết bị, bố trí dây chuyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn một cách gắt gắt gao, cụ thể:

  • Sự nhiểm bẩn được giảm đến mức tối thiểu
  • Thiết kế, bố trí mặt bằng cho phép dễ dàng duy tu, bảo dưỡng, làm sạch tẩy trùng, và hạn chế ở mức tối thiểu các vấn đề “nhiễm chéo” do các tác nhân bên ngoài.
  • Các bề mặt vật liệu thiết kế hệ thống, đặc biệt là những gì tiếp xúc với nguồn nước cung cấp phải không độc đối với mục đích sử dụng, và nơi cần phải có độ bền phù hợp, dễ duy tu bảo dưỡng và làm sạch.
  • Ở nơi thích hợp, phải có sẵn các phương tiện cần thiết để kiểm soát liên tục các chỉ tiêu trong nguồn nước cấp sử dụng và các kiểm soát khác
    Hệ Thống Xử Lý Nước Cấp Cho Nhà Máy Thực Phẩm !
  • Có các chương trình và phương án chống sự phát triển của Vi sinh xâm phạm và khu trú
  • Thiết bị phải được vận hành đúng mục đích sử dụng, thuận lợi cho việc thực hành vệ sinh tốt kể cả giám sát. Thiết bị phải bền, duy chuyển, tháo lắp để duy tu bảo dưởng, để làm sạch, tẩy trùng, giám sát thích hợp, dễ kiểm tra vi sinh gây hại.
  • Hệ thống cung cấp nước sao cho luôn được đầy đủ, và có các phương tiện thích hợp để lưu trử,phâm phối nước, kiểm soát liên tục các chỉ tiêu. Nước cấp đã được quy định trong ” các hướng dẫn về chất lượng” của Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) hoặc đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn.
  • Hệ thống phân phối nước phải luôn được tuần hoàn, đủ lưu lượng, vận tốc trong đường ống phải đáp ứng hạn chế sự phát triển của Vi Sinh, các điểm lấy nước, điểm nối phù hợp với các Quy chuẩn 2D, 6D… hạn chế các điểm chân chết ” dead leg”
error: Alert: Content selection is disabled!!