Hệ Thống Xử Lý Nước

 XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Xử lý nước cấp là một trong những vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp e ngại hiện nay. Việc xử lý nước đòi hỏi cần có những phương pháp tốt và hiệu quả, để xử lý nguồn nước cho các ngành khác nhau như: Dược, Bệnh viện và các ngành công nghiệp khác.

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC CẤP

PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC

Ứng dụng các công trình và thiết bị thích hợp để loại bỏ các tạp chất thô trong nước bằng trọng lực: lắng, lọc … sử dụng quá trình làm thoáng tự nhiên hoặc cưỡng bức để khử sắt trong nước ngầm.

PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ

Sử dụng phèn để làm trong và khử màu (quá trình keo tụ) các nguồn nước có độ đục và độ màu cao. Sử dụng các tác nhân oxy hoá hoá học để khử sắt, mangan trong nước ngầm. Sử dụng clo và các hợp chất của clo để khử trùng nước. Một phương pháp hoá lý khác hiện nay đang trở nên phổ biến là sử dụng các loại nhựa trao đổi ion để làm mềm nước và khử các chất khoáng trong nước. Quá trình lắng Lắng nước là giai đoạn làm sạch nước sơ bộ trước khi đưa vào bể lọc. Lắng là quá trình tách khỏi nước cặn lơ lửng hoặc bông cặn hình thành trong giai đoạn keo tụ, tạo bông.

 XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Trong quá trình sản xuất công nghiệp, tùy theo loại hình sản xuất. Nước thải có thể chứa kim loại nặng, photpho, cặn lơ lửng, màu, BOD, COD… Được gọi chung là nước thải công nghiệp gây ảnh hưởng đến con người cũng như môi trường. Xử lý nước thải đang là vấn đề chung của toàn xã hội nói chung, của các ngành công nghiệp nói riêng. Tùy theo đặc điểm của nước thải mà có thể áp dụng một hay nhiều hệ thống xử lý sau:
  • Xử lý cơ học: loại bỏ rác, cặn,… qua các bộ lọc, điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải.
  • Xử lý hóa học: keo tụ – tạo bông – lắng.
  • Xử lý sinh học kết hợp quá trình khử Nitơ : loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải.
  • Xử lý bùn cặn: giảm độ ẩm của bùn trước khi thải bỏ theo quy định.

Mô hình phác thảo một hệ thống xử lý nước thải

MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI