Nhà Máy MITSUEI Việt Nam Tại Khu Công Nghiệp Trảng Bàng – Tây Ninh