Thông tin dự án

Chủ đầu tư: SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO., LTD
Hạng mục: Tank chứa, hệ bơm nước RO
Địa điểm: Khu CNC, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
Website: www.samsung.com
Giá trị HĐ: 1.5 Tỷ đồng
Bàn giao: 05/2020

Hiện trạng dự án

Nhằm đáp ứng nhu cầu mỡ rộng sản xuất, hệ cung cấp nước RO cho hệ thống công nghệ là vô cùng cần thiết cho nhu cầu sản xuất được liên tục

Thông tin nhà máy

103602covercareerbuilder

Giải pháp thực hiện

Qua khảo sát nhu cầu thực tế và hiện trạng hệ thống hiện hữu, Chúng tôi thiết kế tank chứa nước bằng Inox 304 loại lắp ghép đễ dễ vận chuyển và lắp đặt phù hợp với mặt bằng thực tế.

Sử dụng bơm tăng áp và hệ đường ống Inox 304

Tính năng ưu việt

Bơm hiệu suất cao, hệ điều khiển tự động hoàn toàn với liên kết động với hệ thống hiện hữu đãm bảo vận hành cấp nước luân phiên liên tục theo ca làm việc thực tế của đơn hàng nhà máy.

Hình ảnh triển khai