Khí thải là một trong những vấn đề khá đáng bận tâm của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất ngày nay. Bởi lẽ, khí thải cũng làm ảnh hưởng đến khá nhiều chất lượng của cuộc sống con người ngày nay. Đặc biệt là lượng khí thải từ lo hơi đốt lò lại càng đáng quan ngại hơn. Chính vì thế, việc xử lý khí thải này khá quan trọng. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất ngày nay đều có cho mình những công nghệ xử lý hoặc quy trình xử lý riêng biệt. Cùng đi tìm hiểu về những công nghệ này, nhé !

Tìm Hiểu Về Công Nghệ Xử Lý Khí Thải Lò Hơi Đốt Lò FO !

Thuyết minh về quy trình công nghệ xử lý khí thải lò hơi đốt lò FO

Khí thải từ quá trình đốt dầu FO có nhiệt độ 200ºC sẽ được đưa qua thiết bị làm nguội để giảm xuống còn khoảng 25ºC. Khí thải sau khi đã giảm nhiệt độ sẽ được đưa vào tháp hấp thụ bằng quạt hút khí.

Trong tháp hấp thụ, Dung dịch hấp thụ NaOH được đĩa phân phối tưới đều lên lớp vật liệu đệm. Khí thải đi lên tháp hấp thụ xuyên qua lớp vật liệu đệm sẽ tác dụng với NaOH và xảy ra quá trình hấp thụ

Tìm Hiểu Về Công Nghệ Xử Lý Khí Thải Lò Hơi Đốt Lò FO !

Khí thải sau khi được xử lý sẽ được đẩy ra ngoài ống khói cao để thải ra ngoài không khí.

Dung dịch sau khi hấp thụ có chứa nhiều antri sunfit, natri bisunfit và khói bụi sẽ được đưa vào bể lắng để loại bỏ cặn bẩn và bơm ngược lên lần nữa vào tháp hấp phụ nếu còn nhiều NaOH dư.<?p>

Nước sau lắng được đưa qua hệ thống xử lý nước thải rồi mới thải ra ngoài.

error: Alert: Content selection is disabled!!