Ngày nay, khí thải là một trong những vấn đề đau đầu mà bất kỳ ai cũng đều phải đắn đo. Đặc biệt là những doanh nghiệp hoặc xưởng sản xuất, hoạt động hằng ngày và thải ra môi trường khá nhiều lượng khí gây ô nhiễm môi trường. Vì thế, vấn đề xử lý khí thải là một trong những vấn đề cấp bách của mọi doanh nghiệp. Ngày nay, có khá nhiều hình thức và phương pháp khác nhau nhằm giải quyết lượng khí thải này.

Dùng Phương Pháp Xúc Tác Để Xử Lý Khí Thải Như Thế Nào ?

Tổng quan về phương pháp xúc tác để xử lý khí thải

Bản chất của quá trình xúc tác để làm sạch khí và thực hiện các tương tác hóa học nhằm chuyển hóa tạp chất độc thành sản phẩm khác với sự có mặt của chất xúc tác đặc biệt.

Ứng dụng: chất xúc tác không làm thay đổi mức năng lượng của các phân tử chất tương tác và không làm dịch chuyển cân bằng phản ứng đơn giản. Vai trò của chúng là tăng vận tốc phản ứng tương tác hóa học.

Dùng Phương Pháp Xúc Tác Để Xử Lý Khí Thải Như Thế Nào ?

Một số nhóm ngành có thể áp dụng phương pháp xúc tác để xử lý khí thải

Ngày nay, bất kỳ nhóm ngành sản xuất nào cũng thải ra khá nhiều khí thải. Đặc biệt các chất khí thải này gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và với phương pháp xúc tác này, bạn có thể áp dụng với một số nhóm ngành:

Hệ thống đốt nồi hơi
Tinh chế dầu mỏ
Tái sinh sợi
Khu vực chế biến thực phẩm
Xử lý rác thải
Lò đốt nhôm

error: Alert: Content selection is disabled!!